Snellmanin henkilöstössä on tapahtunut muutoksia ja siitä johtuen osuuskunnan hallitus hoitaa siitoseläinten välitystä. Yhteyshenkilönä hallituksesta toimivat:

Mira Rentto 040 5042632, mira.rentto(at)gmail.com

Ruotsinkielellä Klaus Åkerlund 050 5261111, akerlukl1(at)hotmail.com

Tarkoitus on välittää tietoa eläinten myynti /osto ilmoituksista , varsinaisen kaupan saavat tilat tehdä keskenään.Lisätietoa hankkeen tilanteesta saat lisätietoa linkistä


Linkin alla on myös laskuri joka kertoo näytteiden ottomäärän ja niiden kehitykset


https://faba.fi/karjan-kehittaminen/genomitestaus/...


Mycoplasma bovis -tartuntojen vastustaminen nautatiloilla. Ohjeen löydät tästä