Andelslag

Andelslaget grundades 5.5.2010 och dess hemort är Tammerfors.Från början var medlemmarna 10 och nu är medlemsantalet över 60.

Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde är att stöda medlemmarnas näring genom att marknadsföra djur av rasen Limousin som ägs av medlemmarna antingen för slakt eller som levande djur. Andelslagets styrelse fastställer definitionen av nötkreatur av rasen limousin. Andelslaget främjar också allmänna förutsättningar för uppfödning av nötkreatur av rasen Limousin.

Kasvattajaosuuskunta Limousin (KoLim) säljer och marknadsför djur som ägs av andelslagets ägare till slakt, dikor och för avel; erbjuder stöd för utvecklandet av medlemsgårdarnas affärsverksamhet samt administrerar samarbete mellan primärproducenter och övriga aktörer inom nötköttsektorn i enlighet med Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 (projektet Nostetta Naaraista).

Uppfödarna ansvarar för andelslagets verksamhet och andelsstämman väljer dess styrelse. Andelslagets ordförande är Matti Kokkonen.

Andelslagets stadgar.

Hur blir jag medlem?

Du ansluter dig till andelslaget genom att skriva en medlemsansökan. En andel kostar 300 euro och anslutningsavgiften är 100 euro (+moms 24%).

Ladda ner medlemsansökan här.

Limousin á la carteŽ produktion

Ladda ner produktionssätt här.